گروه تلگرام جوملا

پرسش و پاسخ

بزرگترین گروه پرسش و پاسخ در حوزه‌ی جوملا و موارد مرتبط با حوزه‌ی سیستم مدیریت جوملا

کاریابی و استخدام

معرفی مشاغل مربوط به فضای طراحی سایت به خصوص جوملا در بستری مجزا

آموزش و یادگیری

فضایی برای به اشتراک گذاری تجربیات، دانش و دانسته‌های خود در زمینه‌ی جوملا با سایر افراد